کتاب سوالات تالیفی مبحث9 ویرایش99(دانلودی)

این کتاب تست تمام قسمتهای مهم مبحث 9 ویرایش 99را پوشش میدهد و با زدن تست های این مجموعه به راحتی میتوانید قسمتهای مهم هر فصل را برای آزمون نظارت و اجرا استخراج کرده و  براین قسمتها در  مبحث ۹جدید مسلط شوید.

 

95,000 تومان

بانک سوالات مبحث 10 ویرایش 1402عمران (دانلودی)

این محصول تمام قسمتهای مهم مبحث 10 را پوشش میدهد و با مطالعه و زدن تست های این مجموعه به راحتی میتوانید قسمتهای مهم هر فصل را برای آزمون نظارت و اجرا استخراج کرده و  بر این قسمتها در  مبحث 10 جدید مسلط شوید.

 

180,000 تومان

کتاب خلاصه مبحث 2 وقانون نظام مهندسی(دانلودی)

این کتاب تمام قسمتهای مهم مبحث 2 و قانون نظام مهندسی را پوشش میدهد و با مطالعه و به همراه داشتن  این مجموعه در جلسه آزمون به راحتی میتوانید پاسخ سوالات مطرح شده از این دو کتاب را بیابید.

 

45,000 تومان
44%
تخفیف

بانک سوالات تفکیکی آزمون های معماری- نظارت و اجرا (دانلــــــودی)

این کتاب تست تمام مباحث و منابع آزمون معماری-نظارت و اجرا را پوشش میدهد و با زدن تست های این مجموعه به راحتی میتوانید قسمتهای مهم هر فصل در هر مبحث را برای آزمون نظارت  استخراج کرده و  براین قسمتها  مسلط شوید.

 

250,000 تومان

بانک سوالات مباحث 7 و 11 ویرایش 1400 عمران و معماری(دانلودی)

این محصول تمام قسمتهای مهم مباحث 7 و 11 را پوشش میدهد و با مطالعه و زدن تست های این مجموعه به راحتی میتوانید قسمتهای مهم هر فصل را برای آزمون نظارت و اجرا استخراج کرده و  بر این قسمتها در  مباحث 7 و 11 جدید مسلط شوید.

 

89,000 تومان

کتاب خلاصه مبحث 20 علائم و تابلوها (دانلودی)

این محصول تمام قسمتهای مهم مبحث 20 را برای آزمون نظام مهندسی پوشش میدهد و با مطالعه و به همراه داشتن  این مجموعه در جلسه آزمون به راحتی میتوانید سوالات مطرح شده را پاسخ دهید.

 

55,000 تومان